ARTIKLER

 

Artikkelsamling:

 

2024


     Tore Haga:             Postoppkrav via postgiro.

     Tore Haga:             Fra Pommern til Norge.

     Tore Haga:             Riksvåpenet på brevkort.

     Tore Haga:             Tidligste trykning Bl. 357.

     Tore Haga:             NK 103.

     Tore Haga:             Tilbake til Blanket nr. 2.

     Tore Haga:             Fra Budavdelingen.


2023


     Tore Haga:             Nytt om portofrie brevkort.

     Tore Haga:             Olje og bro.

     Tore Haga:             Splittet trykning.

     Tore Haga:             Kristiania brevpost.

     Tore Haga:             To pakker, to følgebrev.

     Tore Haga:             Timene på broen.

     Tore Haga:             Noen ubesørgelige pakker.

     Tore Haga:             PY-POST

     Tore Haga:             Tordenskiold i Glomfjord.

     Tore Haga:             Blankettblemmer.

     Tore Haga:             Jubileum og travløp.
     Tore Haga:             Utbringelsesgebyr.


2022


     Tore Haga:             Rettelse til "Oktoberrevolusjonen 1923".

     Tore Haga:             Kortbrev nr. 7.

     Tore Haga:             Oktoberrevolusjonen 1923.

     Tore Haga:             Fölgebrev versus Følgebrev.

     Tore Haga:             Perfin etter bruk.

     Tore Haga:             Et salig rot.

     Tore Haga:             Et par helpost-provisorier.

     Tore Haga:             En oppklaring.

     Tore Haga:             Brevkort i postoppkrav.

     Tore Haga:             Bl. 72 og literaene.

     Tore Haga:             Landsmål.

     Tore Haga:             Thamshavnbanen.


2021


     Tore Haga:              Pakke til Jaraconda.

     Tore Haga:              Navnløst portofritt brevkort.

     Tore Haga:              Det kvinnelige fabrikkinspektorat.

     Tore Haga:              Politipresidenten spør om bil.

     Tore Haga:              Trekk eller ikke.

     Tore Haga:              Porto betalt rekommandert.

     Tore Haga:              Gjettelek om porto.

     Tore Haga:              Nød og annet krøll i pakkeposten

     Tore Haga:              Tilbake til Jennestad.

     Tore Haga:              Filatelistisk frankering?

     Tore Haga:              Fire tjenstebrev; riktig bruk, feilbruk og misbruk.

     Tore Haga:              To merkverdige portobrev.


2020


     Tore Haga:               Oslo jernbaneposteksp.

     Tore Haga:               Johanssen før Jennestad

     Tore Haga:               Blandingsfrankatur

     Tore Haga:               Postinnkassasjon

     Tore Haga:               Krøll i postgangen

     Tore Haga:               Supplement til Krøll i postgangen.

     Tore Haga:               Prøver fra Paris

     Tore Haga:               Provisoriske følgebrev og andre fortellinger

     Tore Haga:               Tre atypiske rederibrev

     Tore Haga:               Uvanlige pakkepoststempler


2019

 

     Tore Haga:                Rail Mail

     Tore Haga:                Følgebrev satt i porto.

     Tore Haga:                Sykkel og sykkelgummi med overtrykk

     Tore Haga:                Dobbelt-stuss

     Tore Haga:                Forvirret følgebrev til ministeren.

     Tore Haga:                BUREAU RÉEXP. DE CHRISTIANIA / K.

     Tore Haga:                Forlengelse 

     Tore Haga:                Bygningsvesen, post og porto

 

2018

 

     Tore Haga:                Det vanskelige kortet

     Tore Haga:                Fra Duluth til Jennestad

     Tore Haga:                Nasjonal arbeidsinnsats

     Tore Haga:                Ikke-postalt poststempel

     Tore Haga:                Misbrukt sjeldenhet

     Finn Eriksen:            Julepost på vidvanke (oppfølgende kommentarer)

     Tore Haga:                Pakke på vent

     Tore Haga:                Pakke par Avion    

 

2017

 

     Tore Haga:               Helpostutklipp som frankering

     Tore Haga:               Julepost på vidvanke

     Tore Haga:               Nødfølgebrev på turnè    (+ kommentar)

     Tore Haga:               Etikett-kluss i Egersund

     Tore Haga:               Værmelding med ørn

 

2016

 

     Tore Haga:                Jobbtilbud med hull.

     Tore Haga:                Søknad opp og søknad i mente.

     Tore Haga:                Verdipakke fra Filefjell.

     Per Kindem:              En godbit til hjemstedssamlingen.

 

2015

 

     Tore Haga:                 Porto betalt fra Arbeidstjenesten.

     Tore Haga:                 En samlerhistorie.

     Tore Haga:                 Et Søknadskort.

      Henning J Mathiassen:  Hvordan et brev uten frimerker, stempler og andre postale merker likevel blir      betydningsfullt for en samler av historie/posthistorie.

      Knut Buskum:            Brev til Belgia med merkelig stempelavtrykk. Svar til Knut Buskum v/Ivar Sundsbø: Det noe utydelige stempelet på forsiden er brukt i Aachen fra 1869 og er et konvensjonsstempel mellom      NDP og DK og betyr: =Fr.1 - Weiterfranco 1 Groschen - altså at brevet er forutbetalt fra tysk side av grensen til mottaker i Belgia. Slike typer stempler er alltid knyttet til en eller annen konvensjon og viser den delen av frankoen som er videre å betale FRA tysk grense til destinasjon. Håper dette kan klare opp saken.

      Finn Bjørke:              Fully prepaid domestic letter before 1855.

      Henning J. Mathiassen:   Alt var mye bedre før - det gikk også raskere.

      Per Erik Knudsen:      Et ganske alminnelig filatelistisk brev.

      Tore Haga:                Følgebrev med skrankeavtrykk.

 

 

2014

 

Tore Haga:              Blanket No. 201

Tore Haga:               "Noe påklistret"

Oddbjørn Salte:       Kildemateriale for artikkelen om Kongelig Ekstrapost i Budstikka nr 1/2014

 Per Erik Knudsen:    En hyggelig tilvekst

        Tore Haga:               Oppkravskort

        Arvid Løhre:             Håndskrevet dokumentasjon av Togpost 1 på følgebrev

 

2013

 

        Arvid Løhre:             Med ilbud over grensen og inn i et nytt år

        Tore Haga:               Pengebrev til futen

         Henning Jarle Mathiassen:    Pengebrev eller ...?

         Arvid Løhre:           Aarnæs med reservestempel 1889

         Tore Haga:              Fra portofritt til provisorium

         Arvid Løhre:            En avis i posten

         Per Erik Knudsen     Et brev for en lystsamler

         Henning Jarle Mathiassen:   Posthistorie eller historie?

         Oddbjørn Salte:       Dykk i arkivet: Postmester Tobiesen

 

2012

 

         Tore Haga:               Fra musikklivet på Nordmøre m m

         Tore Haga:               Ikke lenger portofritt.. 

         Tore Haga:               En arbeiderske og en amtmann.

         Tore Haga:               En vinpakke fra Italia

          Per Erik Knudsen:    Oblatstempel 358

          Arvid Løhre:            "Shell"

 

2011

 

          Tore Haga:               Kvar låg lærarhøgskulen?  -  Kommentar fra Per Erik Knudsen

          Øistein Bøe:             Kortet fra mor

          Tore Haga:               Kontroll og kontroll

          Tore Haga:               Uchermann

          Arvid Løhre:             Strand Brænderi og Eidsverket

          Tore Haga:                Fra Emil Moestue til Ratibor (og kommentar ved Arvid Løhre)

          Tore Haga:                P.P.I eller P.P.II ?

          Tore Haga:                Flere pakker - ett følgebrev

          Arvid Løhre:              En trygdesvindler fra 1887

 

2010

 

          Knut Buskum:             Et sorgens brev kan også gi gleder.

          Arvid Løhre:              Poståpnernes hjelpefond.

          Trond Schumacher:   Norske styrker i Finnmark 1945

          Øistein Bøe:              Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i                               Ytre Sogn

          Tore Haga:                 Post fra Ryfylke

 

2009

 

          Trond Schumacher:    Fra Bergen til Vardø via Tromsø og Alten 1855

          Gunnar Melbøe:          Feltpost fra polske styrker i Narvik- området 1940.

          Øivind Rojahn Karlsen:  Brev sendt fra Vikersund til København 3.6.1939  og returnert til Vikersund 3.7.1939.

          Arvid Løhre:               Julebrevet til Japan 1955

          Trond Scumacher:      Et etterkravs verdibrev fra Finnmark til København i 1909

          Trond Schumacher:    D/S Nordlands fart og forlis på Østfinmarken vinteren 1892-93

          Ton en Janske Steenbakkers:  Brev fra De Lemmer (Nederland) til Fredrikstad

          Arvids Løhre:              Brevet fra mor.