Startside
Kafe Asylet

Møtene holdes kl 13.00 i 2. etg. på Kafe Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo


Mat og drikke etter tradisjonelt opplegg.


Foredrag og auksjoner er vanligvis på møteagendaen.


Følg med på møtekalenderen!

Medlemsbladet Budstikka kommer ut fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.


Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.


WEB-redaktør:

Jan Lauridsen


janlauridsen45@gmail.com

BOKGAVE!

Kongelige forordninger, Placater og Rescripter for Postværket i Norge.


Oddbjørn Salte har velvillig overlatt dette manuskriptet til NPS slik at medlemmene kan laste dette ned fritt, men at det benyttes til eget bruk.


Trykk på bildet for å laste ned.


BOKTILBUD!

Jens Scanche, Rapporter om tilstanden i det norske postvæsen 1752/56.


Pris: kr 100 + porto og emballasje. Boka kan kjøpes hos forfatter, mail: oddbjorn.salte@gmail.com


Ta kontakt for betalingsinformasjon.


NESTE MØTE:


Vi håper at vi ser deg på Kafe Asylet.


   Lørdag 16. september


   Det innkalles til ekstraordinært årsmøte lørdag 16 september med en sak - valg     av ny leder. Se vedlagte innkalling.


   Lørdag 25. november
NYE BØKER:


BRECKE - PORTOSATSER. SKILLINGSPERIODEN.


BIRKELAND 1887: Det norske Postvæsen.


Om du ikke fikk med deg foredraget til Odd Arve Kvinnesland: Mot en felles postekspedisjon for Nordlandsruten. Hovedvekt fra UPU og til 1898.


ARTIKLER 2023:


Vi ser gjerne din artikkel her til glede for alle posthistorikere! For å lese tidligere artikler kan du gå inn på lenken til venstre


   Tore Haga:     PY-POST

   Tore Haga:     Tordenskiold i Glomfjord

   Tore Haga:     Blankettblemmer.

   Tore Haga:     Jubileum og travløp.

   Tore Haga:     Utbringelsgebyr


BUDSTIKKADa er 2020-årgangen lagt ut. Klikk på BUDSTIKKA.


ÆRESPRISER.


Styret i NPS vedtok 23. september 2017:


NPS stiller ærespris til rådighet ved nasjonale, nordiske og internasjonale utstillinger i Norge med posthistorisk klasse. Æresprisen skal gå til beste samling i posthistorisk klasse, uansett nasjonalitet. Her finner du tidligere tildelinger.


POLARFILEX 2022.


Vi gratulerer Are Døvle med Selskapets

ærespris på POLARFILEX 2022 i Tromsø

for eksponatet THE POSTAL HISTORY OF

FINNMARK UP TO 1896 og 90 poeng.


Vi gratulerer!


I DET DIGITALE HJØRNET

NPS har tatt spranget ut i den digitale verden. 10. mars hadde vi det første digitale møtet. Tanken bak slike møter et at her kan du spørre om hjelp til en analyse eller vise fram et objekt for de andre. Informasjon er sendt alle medlemmer. For de som ikke deltok på møtet finner du Power Pointen her:


   I det digitale hjørner 10. mars 2022


BOK


Heftet BREV FRA NORGE TIL FRANKRIKE 1716 - 1850 av Harry Snarvold er lagt ut i feltet til venstre under BØKER.LANGANGENS POSTHISTORISKE BIBLIOGRAFI

 

Her finner du en oversikt over posthistoriske bøker, hefter, artikler og  småartikler skrevet av Anders Langangen. Imponerende!

 

 

 

POSTHISTORISKE EKSPONAT

 

Vi har begynt å legge ut medlemmenes posthistoriske eksponat - og vi vil gjerne se ditt eksponat her. Eksponatene blir lagt ut i PDF. Ta kontakt med WEB-redaktøren for teknisk løsning. Eksponatene kan du se her eller gå inn via lenken til venstre.

 

  

  

FORSLAG PÅ NYE MEDLEMMER?

 

Har du forslag på nye medlemmer - i såfall viser vi til vedtektene. I tillegg ber vi om at du benytter skjema når du fremmer forslag. Skjemaet finner du her (og i linken til Vedtekter til venstre)