Startside
Kafe Asylet

Møtene holdes kl 13.00 i 2. etg. på Kafe Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo


Mat og drikke etter tradisjonelt opplegg.


Foredrag og auksjoner er vanligvis på møteagendaen.


Følg med på møtekalenderen!

Medlemsbladet Budstikka kommer ut fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.


Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.


WEB-redaktør:

Jan Lauridsen


janlauridsen45@gmail.com

BOKGAVE!

Kongelige forordninger, Placater og Rescripter for Postværket i Norge.


Oddbjørn Salte har velvillig overlatt dette manuskriptet til NPS slik at medlemmene kan laste dette ned fritt, men at det benyttes til eget bruk.


Trykk på bildet for å laste ned.


BOKTILBUD!

Jens Scanche, Rapporter om tilstanden i det norske postvæsen 1752/56.


Pris: kr 100 + porto og emballasje. Boka kan kjøpes hos forfatter, mail: oddbjorn.salte@gmail.com


Ta kontakt for betalingsinformasjon.


NESTE MØTER:


Vi håper at vi møtes på Asylet til høsten


     Lørdag 25. september

          Gunnar Melbø - Krigen i Narvik.


     Lørdag 27. november

         Frode Konst - Stempelboka fra Hedmark.


ARTIKLER 2021:

 

Vi ser gjerne din artikkel her til glede for alle posthistorikere! For å lese tidligere artikler kan du gå inn på lenken til venstre


   Tore Haga:    Politipresidenten spør om bil.


   Tore Haga:    Trekk eller ikke.


   Tore Haga:    Porto betalt rekommandert.


   Tore Haga:    Gjettelek om porto.


   Tore Haga:    Nød og annet krøll i pakkeposten

   

   Tore Haga:    Tilbake til Jennestad.

 

   Tore Haga:    Filatelistisk frankering?


   Tore Haga:    Fire tjenestebrev; riktig bruk, feilbruk og misbruk.


   Tore Haga:    To merkverdige portobrevBUDSTIKKA

 

Årgangene 2015, 2016 og 2017 er nå lagt ut.LANGANGENS POSTHISTORISKE BIBLIOGRAFI

 

Her finner du en oversikt over posthistoriske bøker, hefter, artikler og  småartikler skrevet av Anders Langangen. Imponerende!

 

 

 

POSTHISTORISKE EKSPONAT

 

Vi har begynt å legge ut medlemmenes posthistoriske eksponat - og vi vil gjerne se ditt eksponat her. Eksponatene blir lagt ut i PDF. Ta kontakt med WEB-redaktøren for teknisk løsning. Eksponatene kan du se her eller gå inn via lenken til venstre.

 

  

     ÆRESPRISER.

 

Styret i NPS vedtok 23. september 2017:

 

NPS stiller ærespris til rådighet ved nasjonale,

nordiske og internasjonale nutstillinger i Norge

med posthistorisk klasse. Æresprisen skal gå

til beste samling i posthistorisk klasse, uansett

nasjonalitet. Her finner du tidligere tildelinger.

 


 

 

FORSLAG PÅ NYE MEDLEMMER?

 

Har du forslag på nye medlemmer - i såfall viser vi til vedtektene. I tillegg ber vi om at du benytter skjema når du fremmer forslag. Skjemaet finner du her (og i linken til Vedtekter til venstre)