Startside
Kafe Asylet

Møtene holdes kl 13.00 i 2. etg. på Kafe Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo


Mat og drikke etter tradisjonelt opplegg.


Foredrag og auksjoner er vanligvis på møteagendaen.


Følg med på møtekalenderen!

Medlemsbladet Budstikka kommer ut fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.


Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.


WEB-redaktør:

Jan Lauridsen


janlauridsen45@gmail.com

BOKTILBUD!

Jens Scanche, Rapporter om tilstanden i det norske postvæsen 1752/56.


Boka er en full transkripsjon av en viktig historisk primærkilde for det norske postvesen, og innholdet i disse rapportene gir informasjon om samferdselshistorie, lokalhistorie, gårdshistorie og posthistorie.

Format: 17x24 cm

Antall sider: 370

Innbundet


Pris: kr 100 + porto og emballasje.

Boka kan kjøpes hos forfatter,

mail: oddbjorn.salte@gmail.com


Ta kontakt for betalingsinformasjon.


NESTE MØTER:

 

   Søndag 25 august - åpent møte på Nordia 2019


   Lørdag 21. september


   Lørdag 23. november

 

 

DR. GELLEINS MINNEFOND

 

I forbindelse med årsmøtet i Norsk Posthistorisk Selskap, 30.3.2019, utdeles kr 8.000 fra Dr. Per Gelleins Minnefond til tre prosjekter fordelt slik:

  • Kjell Åge Johansen, kr. 2.000, til ny utgave av boka: «Poststeder i Oslo».
  • Krigs- og Feltpostforeningen (KFF) v/ Bjørn Muggerud, kr 3.000, til utgivelse av en bok med arbeidstittelen «Norsk Postkontroll under felttoget i 1940. Tillegg og oppdateringer i forhold til tidligere utgitt litteratur.». Forfattere er John Torstad og Trond Schumacher.
  • Norsk Skipsposthistorisk Forening (NSPF) v/ Odd Arve Kvinnesland kr 3.000,

        til del 4 av særtrykkene: «Oppdateringer og sjeldenhets-graderinger: ”Norske          Skipspoststempler”»

 

 

ARTIKLER 2019:

 

Vi ser gjerne din artikkel her til glede for alle posthistorikere!

 

       Tore Haga:        Sykkel og sykkelgummi med overtrykk

       Tore Haga:        Dobbelt-stuss

       Tore Haga:        Forvirret følgebrev til ministeren

       Tore Haga:        BUREAU RÉEXP. DE CHRISTIANIA / K.

       Tore Haga:        Forlengelse

       Tore Haga:        Bygningsvesen, post og porto

 

 

LANGANGENS POSTHISTORISKE BIBLIOGRAFI

 

Her finner du en oversikt over posthistoriske bøker, hefter, artikler og  småartikler skrevet av Anders Langangen. Imponerende!

 

 

 

POSTHISTORISKE EKSPONAT

 

Vi har begynt å legge ut medlemmenes posthistoriske eksponat - og vi vil gjerne se ditt eksponat her. Eksponatene blir lagt ut i PDF. Ta kontakt med WEB-redaktøren for teknisk løsning. Eksponatene kan du se her eller gå inn via lenken til venstre.

 

  

      Nytt eksponat (mai): Geir Kaasa -  NORDBANERNES POSTEXPEDITION.

Posten på jernvegen til Trondhjem 1880 - 1921

 

 

 

 

ÆRESPRISER.

 

Styret i NPS vedtok 23. september 2017:

 

NPS stiller ærespris til rådighet ved nasjonale,

nordiske og internasjonale nutstillinger i Norge

med posthistorisk klasse. Æresprisen skal gå

til beste samling i posthistorisk klasse, uansett

nasjonalitet. Her finner du tidligere tildelinger.

 

Neste mulighet blir NORDIA 2019 - stiller du?

 

 

BUDSTIKKA

 

Årgangene 2013 og 2014 er nå lagt ut.

 

 

FORSLAG PÅ NYE MEDLEMMER?

 

Har du forslag på nye medlemmer - i såfall viser vi til vedtektene. I tillegg ber vi om at du benytter skjema når du fremmer forslag. Skjemaet finner du her (og i linken til Vedtekter til venstre)

 

 

 

 

-----------------------

Sjekk siden:   Oppslagsverk og kataloger (med Postens blankettliste - 1961)

Oppslagsverk og kataloger (med Postens blankettliste - 1961)