Startside
Kafe Asylet

Møtene holdes kl 13.00 i 2. etg. på Kafe Asylet, Grønland 28, 0188 Oslo

 

Mat og drikke etter tradisjonelt opplegg.

 

Foredrag og auksjoner er vanligvis på møteagendaen.

 

Følg med på møtekalenderen!

Norsk Posthistorisk Selskap (NPS) har til formål å fremme interessen for posthistorie, med særlig vekt på filatelistisk bearbeidelse av norsk posthistorisk materiale. Formålet innebærer at medlemmene aktivt bidrar til posthistorisk forskning, publikasjon av forskningsresultater og av annen dokumentasjon. Dette gjelder også utenlandsk posthistorie hvor tilknytning kan føres til Norge.

 

Som medlem opptas kun de som aktivt bidrar til å fremme selskapets formål.

 

Medlemsbladet Budstikka kommer ut fire ganger i året, og sendes til medlemmene.

NESTE MØTE:

 

Datoer for høstens møter:

 

Lørdag 2. desember

 

Hallvard Slettebø: Luftskipet kommer! En norsk tur med Zeppelineren.

 

 

Foreløpige datoer for våren 2018:

 

Lørdag 27. januar

 

Fellesmøte med Krigs- og feltpostforeningen

 

Øivind Rojahn Karlsen: Feltpost - i vid forstand

 

 

Lørdag 7. april

 

Årsmøte

 

Jan Lauridsen: Russland via Vardø (Pomorposten)

 

 

POSTHISTORISKE EKSPONAT

 

Vi har begynt å legge ut medlemmenes posthistoriske eksponat - og vi vil gjerne se ditt eksponat her. Eksponatene blir lagt ut i PDF. Ta kontakt med WEB-redaktøren for teknisk løsning. Eksponatene kan du se her eller gå inn via lenken til venstre.

 

Nytt eksponat (september): Arvid Løhre: KJELLER FLYPLASS

 

BUDSTIKKA

 

Årgangene 2013 og 2014 er nå lagt ut.

 

 

FORSLAG PÅ NYE MEDLEMMER?

 

Har du forslag på nye medlemmer - i såfall viser vi til vedtektene. I tillegg ber vi om at du benytter skjema når du fremmer forslag. Skjemaet finner du her (og i linken til Vedtekter til venstre)

 

 

ARTIKLER 2017:

 

Tore Haga: Helpostutklipp som frankering

Tore Haga: Julepost på vidvanke

 

 

-----------------------

 

 

 

 

 

Sjekk siden: Oppslagsverk og kataloger (med Postens blankettliste - 1961)