INNHOLD
                                                                                 Tilbake til forsiden

 

 
Sist oppdatert.  27 10 2012

Innledningssider

 

Kart

 

Norden og Russland

 

Tyskland Storbritannia Frankrike

 

Nederland Sveits Belgia Italia

 

Spania Portugal Tyrkia

 

Uenom Europa

 

Kontakt

 

 

 

 

 

   

   

 

Forsendelser til utlandet fra Agder frem til 1875 

              

Foredrag av Terje Heskestad

(Sørland 12)

 

 

Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap