INNHOLD
                                                                             Tilbake til forsiden

 

 
Sist oppdatert.  20 02 2014

 

 

 

 

 

 

 

"Kildemateriale for artikkelen om Kongelig Ekstrapost i Budstikka nr 1/2014

 

v/Oddbjørn Salte


 

 

 

Sommeren 1733 reiste kong Christian VI og dronning Sophia Magdalena sammen med et stort følge på omkring 190 personer en rundtur i Sør- og Midt-Norge. Det ble en stor begivenhet, og i kongens følge var det med tegnere og historieskrivere som dokumenterte reisen. Reisen varte i omkring 3 måneder, fra 12. Mai - 23. September 1733.

Under denne reisen ble det beordret en spesiell Kongelig Ekstrapost, sendt over Skagerak fra Fladstrand til Norge. Det ble også senere satt opp en spesiell Kongelig postekspresse som gikk fra Helsingör til Frederikshald.

Under mitt besøk i Rigsarkivet i Kjøbenhavn dukket det opp flere dokumenter som underbygger denne Kongelige Ekstrapost. Hvert enkelt av dokumentene er transkribert i fulltekst og tilgjengelig i pdf-format for nedlasting.


 

  1. Dokument 1
  2. Dokument 2
  3. Dokument 3
  4. Dokument 4
  5. Dokument 5
  6. Dokument 6

 

Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap