INNHOLD
                                                                                 Tilbake til forsiden

 

 
Sist oppdatert.  06 03 2013

 

 

 

 

 

 

   

   

 

Portomerker på brev

              

Foredrag av Ivar Sundsbø

 

 

 

 1. Portomerker på brev
 2. Aktuelle postkongresser
 3. Grunnregeler for portobehandling
 4. Hva skjer i Norge 1872-1889 med portobrev?
 5. Fra ikke-medlemsland i GPU
 6. Fra UPU-medlem
 7. Returnerte Brev / Rebuts
 8. PM 1
 9. Bruken av PM 1
 10. PM 1 irregulær bruk
 11. Irregulær bruk /Ingen portomerker påsatt
 12. Korrekt bruk av portomerker
 13. Interskandinaviske regler
 14. Ulovlig bruk - straffeporto
 15. Korrekt bruk
 16. Offentlig sak?
 17. Vektklasser i forhold til brev/trykksaker
 18. Ureglementære postkort er behandlet som brev
 19. Behandling av telegram
 20. Ikke avhentet brev
 21. Omadressering fra DK til Norge
 22. Eller på denne måten?
 23. Noe av det man finner oftest - helt regulær bruk
 24. Vektklasser er ikke alltid lett
 25. Ikke helt vanlig bruk..
 26. En liten "godsak"
 27. Inflasjon er et vanskelig tema
 28. Kanonbrev!
 29. Behandling av pakker
 30. Innenlands omadressering av pakker
 31. Meldesedler for pakker fra utland
 32. Retur av aviser/tidsskrifter
 33. Mange spesialregler
 34. Tunga rett i munnen ved analyse
 35. Med sisteutgaven
 36. Kombinasjon mellom norske og utenlandske portomerker
 37. Vanskelig valør brukt riktig
 38. Overføring mellom postkontorene
 39. Utfordringene med portomerker
 40. Plussene ved området
 41. Og en liten raritet til slutt
Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap