Budstikka

 

Denne siden er ajourført  24 06 2012

Redaktør for Budstikka

Per Erik Knudsen

Ullern allee 123

0381 OSLO,

 

Tlf: 22501349

 

Epost: budstikka@posthistorisk.no

 

Innhold i tidligere utgaver

2009:  Nr 1, Nr 2,Nr 3, Nr 4

 

2008 : Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

      

2007: Nr 1, Nr 2, Nr 3,  Nr 4

 

2006:  Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

 

2005: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

 

 Budstikka

 

  Utkommer  med fire nummer pr år

  og sendes til medlemmene i NPS.

 

 

    Husk at du som medlem av NPS

  har anledning til å sette en gratis

  små-annonse inn i Budstikka om

  materiale som du søker etter!

 

 

 

 

 

 

 

 

Budstikka nr 4 2009

Budstikka nr 3  2009

Budstikka nr 2  2009

Budstikka nr 1  2009

Budstikka nr 4 2008

Budstikka nr 3 2008

Budstikka nr 2 2008

Budstikka nr 1 2008

 

 

 

Copyright ® 2008  Norsk Posthistorisk Selskap  
 Tilbake til forsiden