LENKER

LINKER


Har du linker som du mener kan være til nytte for samlere av posthistorie - send dem til oss !!


 


NORSK FILATELISTFORBUND.


 

POSTENS HISTORIE

Enkel presentasjon av Postens historie på hjemmesidene til Posten Norge AS

 


POSTSTEDSDATABASEN

Postmuseets database over alle Norges poststeder. Viser navneformer, når de er opprettet, navn på poståpner/postmester og så videre. Databasen er beregnet på de som er interessert i lokalhistorie, lokal posthistorie og filateli. Kan inneholde enkelte feil, og bør sjekkes mot andre kilder.

 


DE ELDRE POSTSIRKULÆRENE

Postens sirkulærer fra årene 1815-1831. (Perioden videre fram til 1858 er under arbeid.) Transkribert (omskrevet til vanlig alfabet) fra gotisk trykk og håndskrift.

 


POSTENS SIRKULÆRER PÅ NETT

Postens sirkulærer, foreløpig kun for årene 1858-1879 og 1921-1929.

 


STATISTIKKÅRBØKER FOR POSTVERKET

Under punkt 11.5 finnes bøkene med poststatistikken i utvalg for årene 1866-1965. Postmengden ved poststedene, om postrutene og om bygninger eid av Postverket, og mye mer.

 


NORSK STEDSFORTEGNELSE

Bok utgitt av Postdirektoratet 1972, med stor oversikt over norske stedsnavn og hvilket poststed de da hørte til.

 

 

DIGITALISERTE BØKER FRA NASJONALBIBLIOTEKET.

Ved for eksempel å søke på «posthistorie», får du mer enn 200 treff på norske bøker du kan lese på nettet.