ARTIKLER

 

"Månedens brev" og artikler

 

2018

 

Tore Haga: Det vanskelige kortet

Tore Haga: Fra Duluth til Jennestad

Tore Haga: Nasjonal arbeidsinnsats

Tore Haga: Ikke-postalt poststempel

Tore Haga: Misbrukt sjeldenhet

Finn Eriksen: Julepost på vidvanke (oppfølgende kommentarer)

Tore Haga: Pakke på vent

Tore Haga: Pakke par Avion

 

2017

 

Tore Haga: Helpostutklipp som frankering

Tore Haga: Julepost på vidvanke

Tore Haga: Nødfølgebrev på turnè (+ kommentar)

Tore Haga: Etikett-kluss i Egersund

Tore Haga: Værmelding med ørn

 

2016

 

Tore Haga: Jobbtilbud med hull.

Tore Haga: Søknad opp og søknad i mente.

Tore Haga: Verdipakke fra Filefjell.

Per Kindem: En godbit til hjemstedssamlingen.

 

2015

 

Tore Haga: Porto betalt fra Arbeidstjenesten.

Tore Haga: En samlerhistorie.

Tore Haga: Et Søknadskort.

Henning J Mathiassen: Hvordan et brev uten frimerker, stempler og andre postale merker likevel blir betydningsfullt for en samler av historie/posthistorie.

Knut Buskum: Brev til Belgia med merkelig stempelavtrykk. Svar til Knut Buskum v/Ivar Sundsbø: Det noe utydelige stempelet på forsiden er brukt i Aachen fra 1869 og er et konvensjonsstempel mellom NDP og DK og betyr: =Fr.1 - Weiterfranco 1 Groschen - altså at brevet er forutbetalt fra tysk side av grensen til mottaker i Belgia. Slike typer stempler er alltid knyttet til en eller annen konvensjon og viser den delen av frankoen som er videre å betale FRA tysk grense til destinasjon. Håper dette kan klare opp saken.

Finn Bjørke: Fully prepaid domestic letter before 1855.

Henning J. Mathiassen: Alt var mye bedre før - det gikk også raskere.

Per Erik Knudsen: Et ganske alminnelig filatelistisk brev.

Tore Haga: Følgebrev med skrankeavtrykk.

 

 

2014

 

Tore Haga: Oppkravskort

Arvid Løhre: Håndskrevet dokumentasjon av Togpost 1 på følgebrev

 

2013

Arvid Løhre: Med ilbud over grensen og inn i et nytt år

Tore Haga: Pengebrev til futen

Henning Jarle Mathiassen: Pengebrev eller ...?

Arvid Løhre: Aarnæs med reservestempel 1889

Tore Haga: Fra portofritt til provisorium

Arvid Løhre: En avis i posten

Per Erik Knudsen Et brev for en lystsamler

Henning Jarle Mathiassen: Posthistorie eller historie?

Oddbjørn Salte: Dykk i arkivet: Postmester Tobiesen

 

2012

Tore Haga: Fra musikklivet på Nordmøre m m

Tore Haga: Ikke lenger portofritt..

Tore Haga: En arbeiderske og en amtmann.

Tore Haga: En vinpakke fra Italia

Per Erik Knudsen: Oblatstempel 358

Arvid Løhre: "Shell"

 

2011

Tore Haga: Kvar låg lærarhøgskulen? - Kommentar fra Per Erik Knudsen

Øistein Bøe: Kortet fra mor

Tore Haga: Kontroll og kontroll

Tore Haga: Uchermann

Arvid Løhre: Strand Brænderi og Eidsverket

Tore Haga: Fra Emil Moestue til Ratibor (og kommentar ved Arvid Løhre)

Tore Haga: P.P.I eller P.P.II ?

Tore Haga: Flere pakker - ett følgebrev

Arvid Løhre: En trygdesvindler fra 1887

 

2010

Knut Buskum: Et sorgens brev kan også gi gleder.

Arvid Løhre: Poståpnernes hjelpefond.

Trond Schumacher: Norske styrker i Finnmark 1945

Øistein Bøe: Om et brev fra 1751: Fra Stiftamtsmann Cicignon (Bergen) til sorenskriver Bramdrup i Ytre Sogn

Tore Haga: Post fra Ryfylke

2009

Trond Schumacher: Fra Bergen til Vardø via Tromsø og Alten 1855

Gunnar Melbøe: Feltpost fra polske styrker i Narvik- området 1940.

Øivind Rojahn Karlsen: Brev sendt fra Vikersund til København 3.6.1939 og returnert til Vikersund 3.7.1939.

Arvid Løhre: Julebrevet til Japan 1955

Trond Scumacher: Et etterkravs verdibrev fra Finnmark til København i 1909

Trond Schumacher: D/S Nordlands fart og forlis på Østfinmarken vinteren 1892-93

Ton en Janske Steenbakkers: Brev fra De Lemmer (Nederland) til Fredrikstad

Arvids Løhre: Brevet fra mor.